Arhiva etichetelor: zone defavorizate

Ajutoare financiare pentru crescătorii de vaci și bivolițe din zonele defavorizate

Crescătorii de vaci şi bivoliţe de lapte din comunele sălăjene Cristolţ si Zalha, zone catalogate ca defavorizate, au cerut sprijin financiar de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Sălaj.

Potrivit APIA Sălaj, 306 fermieri din cele două comune sălăjene au depus cereri pentru a beneficia de subvenţia asigurată prin Fondul European de Garantare Agricolă, pentru un număr total de 944 de animale, din care 662 vaci cu lapte şi 282 de bivoliţe. Din totalul acestora a fost selectat un eşantion de 31 de beneficiari care vor fi supuşi controlului la faţa locului, inspectorii APIA vor verifica dacă solicitanţii de sprijin specific acordat producătorilor de lapte şi carne de vită din zonele defavorizate şi-au respectat obligaţiile asumate la depunerea cererilor pentru cele 144 de animale. Vor fi controlate existenţa efectivă a animalelor în exploataţie, existenţa celor patru elemente ale sistemului de identificare (crotalii aplicate, paşapoarte în original, înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor, registrul individual al exploataţiei), existenţa documentelor justificative a altor evenimente (pierdere crotalii, forţă majoră etc.), existenţa documentelor justificative pentru ieşirea din exploataţie, în perioada 1 august 2012-15 iulie 2013, a tineretului din rasă de carne, metis cu rase de carne ieşit din exploataţie.

Trebuie precizat faptul că fermierii au obligaţia de a menţine în exploataţie animalele pentru care au solicitat ajutorul specific până în 15 ianuarie 2014, chiar dacă au fost controlaţi. Animalele găsite la control fără crotalii, cele incorect identificate şi cele care nu sunt găsite, în urma controlului administrativ, în exploataţie la data menţionată sunt animale nedeterminate, care generează penalităţi sau excluderi de la plată, după caz. În urma controalelor efectuate după campania de anul trecut, 7 fermieri au fost identificaţi cu probleme, motiv pentru care au fost sancţionaţi cu reducerea sprijinului financiar ori cu excluderea de la plată.Pentru 2012, crescătorii de animale din zonele defavorizate au primit câte 187,5 euro pentru fiecare bivoliţă de lapte şi câte 93,4 euro pentru fiecare vacă de lapte.

Sursa: http://www.gazetanord-vest.ro/

Subventii agricultura 2013: Ultima zi de depunere a cererii pentru crescatorii de vaci din zone defavorizate

Doar astazi mai poate fi depusa pentru subventia acordata crescatorilor de vaci de lapte sau carne din zone defavorizate. Subventia este acordata crescatorilor de vaci de lapte si/sau de bivolite de lapte si/sau de taurine din rase de carne si/sau metisii cu rase de carne.

Crescatorii de animale trebuie sa depuna o singura cerere pentru toate exploatatiile detinute cu cod de exploatatie inregistrat in RNE al ANSVSA. Cererea pentru primirea subventiei pe cap de animal se depune la centrul judetean APIA pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia cu cel mai mare numar de animale.

Cine poate primi subventia?

– exploatatiile sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2007 – 2013;
– bovinele din exploatatiile pentru care beneficiarul solicita ajutor specific sunt identificate si inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor – RNE;
– detin registrul individual al exploatatiei, actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000;
– bovinele din exploatatie sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi. APIA pune la dispozitia beneficiarilor cereri pretiparite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie inscris in RNE.

Cu ce documente trebuie sa mergeti la APIA pentru a primi subventia

Documente generale

a) copie a certificatului de inregistrare de la oficiul registrului si comertului/a certificatului de inregistrare fiscala/carte de identitate, dupa caz; – indiferent de tipul schemei pentru care solicita ajutor specific:

b) copie de pe pasaportul fiecarui animal care trebuie sa fie pe numele persoanei care solicita sprijinul, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;

c) dovada inregistrarii in Registrul Unic de Identificare (RUI) al APIA (va fi eliberata de catre angajatii APIA odata cu cererea pretiparita);

d) adeverinta emisa prin proceduri SNIIA de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, care atesta ca bovinele detinute in exploatatie sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi;

e) copie document coordonate bancare.  

Documente specifice in functie de schema de plata pentru care se solicita ajutorul specific:

a) pentru vaci de lapte se va depune si dovada de inregistrare a beneficiarilor in sistemul de administrare a cotelor de lapte (va fi eliberata de catre angajatii APIA);

b) pentru categoria taurine din rase de carne:  
– pentru vaca de carne si pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine;
– pentru vaca metisa cu rasa de carne nascuta in Romania, copia buletinului de insamantari artificiale al mamei/adeverinta de monta naturala autorizata a mamei, pe care sa se mentioneze codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne
– pentru vaca metisa cu rasa de carne provenita din import; copia pasaportului, in care sa fie evidențiat codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne, dupa caz;
– pentru tineretul din rase de carne – copia certificatului de origine;
– pentru tineretul metis – copia documentului din care sa reiasa faptul ca unul din parinti este rasa de carne, respectiv, copia certificatului de origine al mamei sau copia buletinului de insamantari artificiale/ adeverinta de monta naturala;
– pentru categoria taurine din rase de carne, documentele care atesta iesirile animalelor din exploatatie.

Nerespectarea conditiilor de eligibilitate precum si nerespectarea cerințelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania poate atrage, dupa caz, reducerea/excluderea de la plata, respectiv penalitati/sanctiuni multianuale, in conformitate cu prevederile OMADR nr. 187/201 1 si OMADR nr. 174/2013.

 

Subventii agricultura 2013: Ultima zi de depunere a cererii pentru crescatorii de vaci din zone defavorizate

Doar astazi mai poate fi depusa pentru subventia acordata crescatorilor de vaci de lapte sau carne din zone defavorizate. Subventia este acordata crescatorilor de vaci de lapte si/sau de bivolite de lapte si/sau de taurine din rase de carne si/sau metisii cu rase de carne.

Crescatorii de animale trebuie sa depuna o singura cerere pentru toate exploatatiile detinute cu cod de exploatatie inregistrat in RNE al ANSVSA. Cererea pentru primirea subventiei pe cap de animal se depune la centrul judetean APIA pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia cu cel mai mare numar de animale.

Cine poate primi subventia?

– exploatatiile sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2007 – 2013;
– bovinele din exploatatiile pentru care beneficiarul solicita ajutor specific sunt identificate si inregistrate in Registrul National al Exploatatiilor – RNE;
– detin registrul individual al exploatatiei, actualizat in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000;
– bovinele din exploatatie sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi. APIA pune la dispozitia beneficiarilor cereri pretiparite cu efectivul de animale pentru fiecare categorie inscris in RNE.

Cu ce documente trebuie sa mergeti la APIA pentru a primi subventia

Documente generale

a) copie a certificatului de inregistrare de la oficiul registrului si comertului/a certificatului de inregistrare fiscala/carte de identitate, dupa caz; – indiferent de tipul schemei pentru care solicita ajutor specific:

b) copie de pe pasaportul fiecarui animal care trebuie sa fie pe numele persoanei care solicita sprijinul, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;

c) dovada inregistrarii in Registrul Unic de Identificare (RUI) al APIA (va fi eliberata de catre angajatii APIA odata cu cererea pretiparita);

d) adeverinta emisa prin proceduri SNIIA de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, care atesta ca bovinele detinute in exploatatie sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi;

e) copie document coordonate bancare.  

Documente specifice in functie de schema de plata pentru care se solicita ajutorul specific:

a) pentru vaci de lapte se va depune si dovada de inregistrare a beneficiarilor in sistemul de administrare a cotelor de lapte (va fi eliberata de catre angajatii APIA);

b) pentru categoria taurine din rase de carne:  
– pentru vaca de carne si pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine;
– pentru vaca metisa cu rasa de carne nascuta in Romania, copia buletinului de insamantari artificiale al mamei/adeverinta de monta naturala autorizata a mamei, pe care sa se mentioneze codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne
– pentru vaca metisa cu rasa de carne provenita din import; copia pasaportului, in care sa fie evidențiat codul tatalui, care trebuie sa fie din rasa de carne, dupa caz;
– pentru tineretul din rase de carne – copia certificatului de origine;
– pentru tineretul metis – copia documentului din care sa reiasa faptul ca unul din parinti este rasa de carne, respectiv, copia certificatului de origine al mamei sau copia buletinului de insamantari artificiale/ adeverinta de monta naturala;
– pentru categoria taurine din rase de carne, documentele care atesta iesirile animalelor din exploatatie.

Nerespectarea conditiilor de eligibilitate precum si nerespectarea cerințelor legale in materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea si inregistrarea animalelor in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori in Romania poate atrage, dupa caz, reducerea/excluderea de la plata, respectiv penalitati/sanctiuni multianuale, in conformitate cu prevederile OMADR nr. 187/201 1 si OMADR nr. 174/2013.

 După 10 iunie, zootehniștii din zonele defavorizate pot depune cererile pentru subvenții

 

După 10 iunie, zootehniștii din zonele defavorizate pot depune cererile pentru subvenții

 

 

După 10 iunie, zootehniștii din zonele defavorizate pot depune cererile pentru subvenții

 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că pe 10 iunie începe campania de depunerea a cererilor de plată aferente anului 2013 în cadrul 'Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate'.

 

Potențialii beneficiari sunt așteptați la centrele județene APIA în perioada 10 iunie – 15 iulie 2013. De aceste subvenții, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), pot beneficia crescătorii de vaci de lapte şi  de bivoliţe de lapte şi de taurine din rase de carne şi metişii cu rase de carne. 
 
Sprijinul financiar comunicat pentru această categorie se acordă fermierilor care au explotații localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2007 – 2013. Potențialii beneficiari trebuie să știe că bovinele din exploataţiile pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE. 
 
De asemenea, bovinele din exploataţie trebuie să fie cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.
 

Producatorii de lapte si de carne din zonele defavorizate pot cere fonduri europene incepand de luni

Producatorii de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate pot depune, in perioada 10 iunie – 15 iulie 2013, cererile pentru obtinerea sprijinului financiar acordat din fonduri europene, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), scrie Agerpres.


"Potentialii beneficiari ai schemei de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate, finantata din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), pot depune cererile de plata aferente anului 2013 in perioada 10 iunie – 15 iulie 2013. De acest sprijin comunitar pot beneficia crescatorii de vaci de lapte si/sau de bivolite de lapte si/sau de taurine din rase de carne si/sau metisii cu rase de carne", mentioneaza un comunicat al APIA.

 

Sursa: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-14971152-producatorii-lapte-carne-din-zonele-defavorizate-pot-cere-fonduri-europene-incepand-luni.htm