Arhiva etichetelor: Investiții pentru modernizarea infrastructurii agricole şi silvice

Submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

OBIECTIVELE submăsurii 4.3:
· Înființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii agricole de acces către ferme;
· Înființarea, extinderea și modernizarea căilor de acces în cadrul fondului forestier;
· Modernizarea infrastructurii de irigații;

BENEFICIARII:
· Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora constituite conform legislației naționale în vigoare;
· Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure și/ sau asociațiile acestora conform legislației în vigoare;
· Unități administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora, proprietari de pădure;
· Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului conform legislației în vigoare;
· Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare.;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși::
· 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;
· 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare precum și drumurilor forestiere

Puteți consulta mai jos o variantă consultativă a fișei de prezentare a acestei submăsuri, sub rezerva modificării acesteia în urma aprobării Comisiei Europene a variantei finale a PNDR 2014 – 2020.