Arhiva etichetelor: agricultura

DESCENTRALIZARE 2013 – Cum sunt comasate structurile județene din agricultură

Proiectul de lege privind descentralizarea asupra căruia Guvernul Ponta își va asuma răspunderea luna viitoare presupune modificări importante în privința instituțiilor cu competențe în sectorul agricol.

Astfel, Executivul prevede înfiinţarea Direcțiilor agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prin reorganizarea și comasarea următoarelor instituţii:

a) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti cu excepția unităților fitosanitare; 

b) Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene;

c) Casele agronomului;

d) Camerele agricole, aflate în subordinea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Direcțiile agricole judeţene, respectiv a municipiului București, urmează să exercite competenţele de implementare a politicilor naţionale privind agricultura şi dezvoltarea rurală, preluate de la direcțiile pentru agricultură judeţene şi de la oficiile de studii pedologice şi agrochimice, competențele exercitate de casele agronomului, precum și competențele exercitate de actualele camere agricole aflate în subordinea consiliilor județene, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmează să asigure reglementarea, îndrumarea şi controlul în domeniul specific de activitate al direcțiilor agricole judeţene şi a municipiului Bucureşti din cadrul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în scopul aplicării unitare a politicilor și a strategiilor agricole naţionale şi comunitare, precum și a prevederilor legale şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora.

Potrivit propunerii, conducătorii direcțiilor agricole județene, respectiv a municipiului București, sunt numiți, în urma evaluării cunoștințelor și abilităților manageriale:

a) prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea președintelui acestuia;

b) prin derogare de la prevederile art. 63 alin. (7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea primarului general al municipiului București.

Sursa: http://www.curierulnational.ro/

Valoarea producţiei agricole va fi cu 13 miliarde de lei mai mare ca în 2012

Valoarea producţiei agricole din România va fi cu aproximativ 13 miliarde lei mai mare în acest an decât în 2012. Anunţul a fost făcut de Eugen Sinca, economistul-şef al Băncii Comerciale Române. Tot acesta a precizat că aproape jumătate din această sumă se va resimţi în produsul intern brut.

Sinca a estimat că producţia agricolă s-ar cifra la 80 miliarde lei în acest an, potrivit capital.ro. Aproximativ jumătate din această sumă reprezintă valoarea adăugată brută, iar o parte din acesţi bani vor trebui să meargă către investiţii în utilaje şi irigaţii, pentru a reduce dependenţa de vreme.

Sinca a mai precizat că România este o „campioană regională” la agricultură. „În condiţiile în care din 2014 se va liberaliza piaţa terenurilor agricole, agricultura ar putea atrage şi mai mult atenţia investitorilor străini şi vor asista la o schimbare a pieţei agricole din România, cu influenţă pe partea absorbţiei de fonduri europene”, a mai spus Sinca, citat de capital.ro.

În acest an, agricultura va contribui cu aproape un punct procentual la creşterea PIB.  Eugen Sinca a mai arătat că producţia agricolă bună şi-a spus cuvântul şi asupra inflaţiei, care ar putea să coboare la un minim istoric de 1% în prima parte a anului 2014.

Sursa: http://maramures.citynews.ro/

CE a obţinut vot pozitiv pentru acordarea avansului de 50% din plăţile directe din agricultură

Comitetul de Management pentru Plăţi Directe  a sprijinit unanim propunerea Comisiei Europene de a permite statelor membre de a plăti fermierilor un avans de până la 50% din plăţile directe pentru 2013.

Potrivit CE, procentul poate creşte până la 80%, în cazul anumitor plăţi acordate în sectorul zootehnic. “Acest Regulament îi va ajuta pe fermieri să facă mai uşor faţă dificultăţilor provocate de vremea nefavorabilă, în special cele provocate de iarna aspră şi precipitaţiile abundente care au avut loc în anumite regiuni”, arată CE.

Ca şi în anii precedenţi, acest avans poate fi acordat după 16 octombrie, cu condiţia că Statele Membre să fi verificat solicitările depuse, conform procedurilor existente deja.

Comisarul european pentru Agricultură, Dacian Cioloş a comentat că “experienţele anterioare ne demonstrează că o asemenea ajustare poate avea o contribuţie majoră la situaţia financiară a fermierilor, afectată de condiţiile agrometeorologice din acest an”Sursa: Agerpres

4.000.000 de euro pentru agricultura ecologică. Cererile se depun la APIA până pe 15 septembrie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează că în perioada 01 septembrie – 15 octombrie 2013, inclusiv se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricultură ecologică.

Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de 4.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de conversie – trecerea de la agricultura convenţională la agricultura ecologică. .

Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– sunt înregistraţi în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcţiile Agricole de Dezvoltare Rurală judeţene;

– deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de către MADR;

– deţin un document justificativ/certificat de conformitate/maşter certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;

– se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani;

– în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente;

– respectă normele de ecocondiţionalitate care cuprind bunele condiţii agricole şi de mediu – GAEC şi cerinţele legale în materie de gestionare – SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P şi al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

Ajutorul specific nu se acordă în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie. ), dacă solicită şi sprijin pentru suprafaţă.

Beneficiarii ajutorului pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află suprafaţa mai mare pentru exploataţiile din domeniul vegetal. Pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află înregistrat sediul social pentru persoane juridice/PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.

Controlul la faţa locului se efectuează pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 1 noiembrie 2013.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale în conformitate cu OMADR nr. 17/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe informaţii poate fi consultat site-ul A.P.I.A., www.apia.org.ro, unde se află modelul de cerere şi instrucţiunile de completare, ghidul solicitantului şi toate formularele necesare.

Sursa:http://www.financiarul.ro

Agricultura se pregăteşte pentru liberalizarea pieţei funciare

Marţi, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale(MADR), va avea loc o întâlnire în cadrul căreia va fi dezbătut proiectul de Lege privind vânzarea – cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice, precum şi de înfiinţare a Agenţiei pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare.

La întâlnire vor participa reprezentanți ai  Federației  Naționale a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară și Servicii Conexe  din România – PRO AGRO, ai Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură,  Alimentație, Tutun  și Servicii Conexe din România – AGROSTAR, ai Ligii Utilizatorilor de Apă, ai Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, ai Asociației Comunelor din România, ai Agenției Domeniilor Statului, ai Consiliului Concurenței  precum și reprezentantul  Comisiei Europene în România.

Străinii vor putea cumpăra terenuriOdată cu liberalizarea pieţei funciare, de la 1 ianuarie, România va trebui să permită străinilor cumpărarea de terenuri agricole. În prezent, străinii pot doar să se asocieze în firme locale şi astfel să cumpere şi să exploateze terenurile româneşti. Ministrul agriculturii, Daniel Constantin, a declarat în mai multe rânduri că Guvernul va modifica, prin ordonanţă de urgenţă, Legea privind funcţionarea Agenţiei Domeniilor Statului (ADS), iar noul act normativ va rezolva problema liberalizării pieţei funciare.

 

Constantin preciza că noul act normativ va prevedea posibilitatea ca statul, vecinii sau arendaşii terenurilor să aibă dreptul de preempţiune la cumpărarea terenurilor. "Noua lege a ADS va rezolva două probleme. În primul rând, va asigura competitivitatea fermierului român, dându-i şansa fie vecinului, fie arendaşului sau statului să aibă dreptul de preempţiune. Pe de altă parte, ADS va administra capitalul funciar pe care îl are şi va reglementa piaţa funciară", spunea Daniel Constantin. 

Acesta preciza că noul act normativ va crea cadrul pentru ca ADS să avizeze orice vânzare sau schimb de teren, dar şi să participe la procesul de comasare a terenurilor. "ADS trebuie să aibă rolul de a interveni pe piaţa funciară. Să cumpere suprafeţe mici şi să vândă suprafeţe mari. Cu alte cuvinte, să ajute la procesul de comasare. Să cumpere parcele de două, trei, cinci sau zece hectare şi să vândă 100 de hectare, cel puţin", declara ministrul Agriculturii. 

Daniel Constantin mai spunea că fermierii vor fi susţinuţi financiar pentru cumpărarea terenurilor, prin acordarea unor credite avantajoase, garantate de stat. 

Sursa:http://www.capital.ro

Bancpost vinde credite agricultorilor care aşteaptă subvenţii de la APIA

Bancpost, filiala locală a grecilor de la EuroBank, a semnat un parteneriat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru finanţarea agricultorilor care vor beneficia de subvenţii de la stat prin schema de plată unică pe suprafaţă.

Astfel, banca finanţează cu până la maxim 90% din valoarea ajutorului de stat micii întreprinzători din sectorul agricol care au cu cel mult 250 de angajaţi. Costul liniei de credit este format din indicatorul Robor la trei luni plus o marjă băncii de 4%. Bancpost percepe un comision de acordare a creditului de 1%, însă comisionul de administrare este zero.

Sursa:http://www.zf.ro

Federația Agrostar a lansat Centrele de Resurse pentru Siguranță și Sănătate în Agricultură

Federația Agrostar a organizat în data de 21 august 2013, la Târgoviște, respectiv 23 august 2013, la Slatina, conferințele de lansare a Centrelor de Resurse pentru Siguranță și Sănătate în Agricultură din Regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia, din cadrul proiectului ”Muncă decentă pentru fermierii români”. Proiectul susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare 22 Muncă decentă şi Dialog Tripartit.

La eveniment au participat peste 70 de persoane, lucrători din agricultură din cele două regiuni de dezvoltare vizate de proiect, Regiunea Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia, fermieri, reprezentanți ai autorităților publice locale, experții implicați în proiect, precum și reprezentanții presei locale.

Prin înființarea Centrelor se urmărește sprijinirea persoanelor ocupate în agricultură, prin asistarea directă pe probleme legate de evaluarea riscurilor în agricultură, bolile profesionale, sfaturi practice de organizare ergonomică a muncii, respectarea normelor privind sănătatea și securitatea muncii. Pe parcursul implementării proiectului se va desfășura o largă campanie de conștientizare la nivelul a 1500 de lucrători agricoli privind buna înțelegere a muncii decente, importanța evaluării riscurilor la locul de muncă, aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor în agricultură și respectarea legislației privind sănătatea și securitatea lucrătorilor la locul de muncă (SSM).

Se va avea în vedere promovarea la nivelul autorităților/instituțiilor centrale responsabile a necesității de a include în lista serviciilor pe care Camerele Agricole le va furniza fermierilor, serviciile de asistență a fermierilor privind munca decentă și SSM.

Concomitent cu organizarea evenimentele de deschidere a celor două centre de resurse, Federaţia Agrostar anunţă şi lansarea paginii de internet www.munca-decenta.ro, acolo unde se pot găsi informaţii actualizate privind implementarea actiunilor proiectului.  

Sursa:http://www.amosnews.ro

Sistemul incas de irigatii „Waru Waru”

Sistemul de agricultura cunoscut sub numele de Waru Waru se practica in campia din jurul lacului Titicaca, unde există zone mari, care sunt inundate periodic ca urmare a variatiilor sezoniere normale ale nivelului apei din lac.

Aceasta tehnologie se bazeaza pe modificarea suprafetei solului pentru a facilita circulatia apei si stocarea ei, precum si pentru a creste continutul organic al solului si productivitatea solului. Acest sistem de irigare a fost dezvoltat pentru prima oara in anul 300 i.Hr., inainte de aparitia Imperiului Incas. Mai tarziu a fost abandonat. Cu toate acestea, in 1984, in Tiawanaco, Bolivia, si Puno, Peru, sistemul a fost restabilit. Este cunoscut in regiune ca Waru Warn, denumire traditionala incasa pentru aceasta tehnica.

 

Principala caracteristica este construirea unei retele de canale. Taluzurile servesc ca paturi ridicate pentru cultivarea culturilor, în timp ce canalele sunt utilizate pentru stocarea apei. Solurile utilizate pentru taluzurile se compacteaza pentru a facilita retinerea apei prin reducerea porozitatii, permeabilitatii si infiltrarii. Solurile argiloase sunt preferate pentru acest scop. Solurile nisipoase au prea mare o porozitate de a retine apa in paturi.

Absorbtia de apa este prin difuzie si miscarile capilare care utilizeaza apa continuta in paturi sau furnizat de canalele din jur. Solurile sunt menținute la un nivel de umiditate adecvat pentru a facilita cultivarea plantelor, cum ar fi cartofii si quinoa (Chenopodium quinoa).

Compostul si mulciul sunt necesare pe paturile inalte pentru a mentine un nivel adecvat de umiditate a solului.

Sursa:http://www.gazetadeagricultura.info

Exclusiv Cum vrea statul sa ii tina in frau pe strainii care vor sa cumpere terenurile agricole

Romania se pregateste pentru liberalizarea pietei funciare din 2014, iar autoritatile promit ca vor folosi toate mijloacele pentru a limita vanzarea terenurilor catre straini. Chiar in aceste zile, la Ministerul Agriculturii, se "negociaza" un proiect de lege prin care statul vrea sa "conditioneze" cumpararea de catre straini a terenurilor statului. 

Romanii se "pregatesc" de o invazie a fermierilor straini incepand cu 2014 in conditiile in care se liberalizeaza piata functiara. In plus, strainii vor fi atrasi si de pretul terenurilor agricole din Romania, mult mai mic fata de alte tari din Europa. 

Reprezentantii Ministerului Agriculturii admit ca in prezent se lucreaza la un proiect de lege prin care sa fie introduse o serie de "restrictii" pentru fermierii straini. Pentru a putea fi acceptat de Comisia Europeana, si fermierii romani trebuie sa respecte aceleasi reguli, a declarat pentruBusiness24 Achim Irimescu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii. 

Printre masurile restrictive incluse in noul proiect de lege se numara:

– o persoana nu poate achizitiona mai mult de 100 de hectare de teren agricol (masura valabila atat pentru romani cat si pentru straini) dupa intrarea in vigoare a legii;

– strainii care cumpara terenuri agricole in Romania trebuie sa dovedeasca faptul ca au cunostinte in domeniu sau ca lucreaza in agricultura de mai bine de cinci ani de zile;

– doi agricultori straini veni nu pot detine impreuna mai mult de 200 de hectare de teren agricol. 

In ciuda eforturilor autoritatilor, este greu de crezut ca Bruxelles-ul va accepta un set de restrictii pentru agricultorii straini interesati sa cumpere terenuri in Romania. 

Lista incercarilor nereusite

Romania nu este la prima incercare de a introduce o serie de restrictii pentru agricultorii straini care vor sa cumpere terenuri agricole din 2014. 

Un proiect de lege initiat de Ioan Munteanu, deputat USL a fost respins de Guvern. Proiectul viza, pe de o parte, prelungirea termenului pentru liberalizarea pietei funciare, iar pe de alta parte, introducerea unor "conditii" pentru strainii care vor sa cumpere terenuri in Romania. 

Potrivit lui Munteanu, care ocupa si functia de secretar in cadrul Comsiei pentru Agricultura din cadrul Camerei Deputatilor, in explicatia Guvernului este invocat refuzul Comisiei Europene pentru introducerea unei astfel de legi. 

"Imi este greu sa cred ca fara acceptul UE cineva poate sa blocheze vanzarea terenurilor catre straini. Interesul lor este sa se cumpere terenuri ieftine in Romania", a declarat pentru Business24Ioan Munteanu.

Si nu este singura incercare. O alta initiativa de acest gen apartine asociatiei de producatori RO PAC. In cadrul acestei propuneri, agricultorii straini interesati sa cumpere terenuri in Romania ar fi avut obligatia, printre altele, sa prezinte o diploma de studii universitare in limba romana. 

In plus, ei ar fi avut posibilitatea sa cumpere terenuri agricole doar daca suprafata pe care si-o doresc a fost in prealabil cumparata de romani. 

"A mai existat un proiect initiat de Ro PAC, o asociatie de producatori din Ardeal. Este o gluma buna in care spune ca un strain poate sa cumpere teren in Romania daca are studii superioare in limba romana, daca stapaneste bine limba romana. Cel mai important aspect: un strain are dreptul sa cumpere in Romania daca intre timp romanii au cumparat aceeasi suprafata", a explicat pentruBusiness24 Achim Irimescu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii.

Romania este obligata in baza Tratului de Aderare la UE sa liberalizeze piata funciara incepand din 2014. Practic, strainii si romanii vor putea in egala masura sa cumpere terenuri agricole in Romania. Schimbarea vizeaza in special persoanele fizice in conditiile in care si pana in prezent companiile care aveau sediul stabilit in Romania putea achizitiona terenuri de la romani.

Sursa:http://www.business24.ro

PIB-ul va fi din nou susţinut de agricultură: producţia de grâu şi secară va fi cea mai bună din ultimii opt ani

Producţia de grâu şi secară din acest an totalizează 7,3 milioane de tone, fiind cea mai mare din ultimii opt ani şi a doua din ultimii 43 de ani, a anunţat vineri ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.   

"Anul acesta am avut o producţie record de grâu şi secară, cea mai mare din ultimii opt ani şi a doua din ultimii 43 de ani", a arătat Constantin într-o conferinţă de presă.

Faţă de anul trecut, producţia de grâu şi secară a crescut cu 37%.

O producţie record a fost înrtegistrată şi la orz şi orzoaică, precum şi la ovăz şi rapiţă.

Sursa:http://www.zf.ro