Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

OBIECTIVELE submăsurii 7.6:
· • Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;
· Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;
· Dezvoltare locală sustenabilă;

BENEFICIARII:
· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
· ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
· Unități de cult conform legislației în vigoare;
· Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:
· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de profit dar
– nu va depăși 500.000 euro;
· 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, generatoare de profit dar
– nu va depăși 200.000 euro;

Puteți consulta mai jos o variantă consultativă a fișei de prezentare a acestei submăsuri, sub rezerva modificării acesteia în urma aprobării Comisiei Europene a variantei finale a PNDR 2014 – 2020.