Forme asociative

Cooperative agricole

Nr.

Denumire

 

Obiect de

Activitate

Detalii

1

,,Plaiul Faraoanele,, Cooperativa  Agricolă Vârteşcoiu

Valorificarea strugurilor de masă şi de vin în comun

Detalii

2.

,, Şarba Vin Divin,, Cooperativa Agricolă Odobeşti

Valorificarea strugurilor de masă şi de vin în comun

Detalii

3.

,,Apicons Vrâncioaia,, Cooperativa  Agricolă Mărărăşti

Creşterea albinelor şi valorificarea producţiei apicole

Detalii

4.

,,Alvina,, coop. Agric. Dumitreşti

Creşterea albinelor şi valorificarea producţiei apicole

Detalii

5.

,, Valmi ,,Cooperativa  Agricolă Bilieşti

Legumicultură

Detalii

6.

,, Biolegume,, Cooperativa  Agricolă Bilieşti

Legumicultură

Detalii

7.

,, Vitis Vinifera,, Cooperativa Agricolă Jariştea

Viticultură

Detalii

8.

,,Viticultorul ,, cooperativa Agricolă Străoane

Viticultură

Detalii

9.

,, Ţăranul Sărac,, Cooperativa Agricolă. Câmpeneanca

Viticultură

Detalii

10.

,, Viti Vinclub,, Cooperativa  Agricolă Odobeşti

Viticultură

Detalii

11.

,, Orizont 2007,, Cooperativa Aricolă Vârteşcoiu

Agricultură

Detalii

12.

,,Euroferma,, Cooperativa Agricolă Fitioneşti

Producerea și conservarea legumelor

Detalii

13.

,, Dealul Chicerea,, Cooperativa Agricola Panciu

Viticultură

Detalii

14.

,, Jariştea,, Cooperativa  Agricolă Jariştea

Viticultură

Detalii

15.

,,Ecoleg Suraia,, Cooperativa  Agricola Suraia

Legumicultură

Detalii

16.

,, Valea Merilor,, – Cooperativa  Agricolă Bogheşti

Cultura cerealelor

Detalii

17.

,,Dealul Pălăncii,,- Cooperativa Agricolă
Urecheşti

 

Viticultură

Detalii

18.

,,Glezneşul Cooperativă Agricolă,, Răcoasa

 

Cultura cerealelor, leguminoaselor, plante oleaginoase.

Detalii

19.

,,Vizăuţi cooperativa agricola,,
Vizantea Livezi, sat Mesteacănul

Creşterea animalelor

Detalii

Asociaţii- afişare hartă

Nr.

Denumire

 

Obiect de

Activitate


Detalii

1

Asociaţia ,,Clubul Podgorenilor,, Odobeşti

Viticultură

Detalii

2

Asociaţia ,,Vitis,, Panciu

Viticultură

Detalii

3.

Asociaţia ,,Moş Ion Roată,, Câmpuri

Exploatarea în comun a terenurilor agricole

Detalii

4.

Asociaţia ,, Fortuna,, Adjud

Exploatarea în comun a terenurilor agricole

Detalii

5.

Asociaţia ,,Regina viilor,, Dumbrăveni

Viticultură

Detalii

6.

Asociaţia ,,Amorox,, Băleşti

Apărarea intereselor crescătorilor de animale

Detalii

7.

Asociaţia Crescătorilor de animale Burcioaia-Adjud

Apărarea intereselor crescătorilor de animale

Detalii

8.

Federaţia viticultorilor vrânceni

Apărarea intereselor viticultorilor

Detalii

9.

Asociaţia Crescătorilor de taurine Urecheşti

Apărarea intereselor crescătorilor de animale

Detalii

10.

Asociaţia Crescătorilor de taurine Popeşti

Apărarea intereselor crescătorilor de animale

Detalii

11

Asociaţia Crescătorilor de taurine Chiojdeni

Apărarea intereselor crescătorilor de animale

Detalii

12.

Asociaţia crescătorilor de animale Jitia

Apărarea intereselor crescătorilor de animale

Detalii

13.

Asociaţia Crescătorilor de taurine Vintileasca

Apărarea intereselor crescătorilor de animale

Detalii

14.

Asociaţia Crescătorilor de taurine Bordeşti

Apărarea intereselor crescătorilor de animale

Detalii

15.

Asociaţia Crescătorilor de taurine Ţifeşti

Apărarea intereselor crescătorilor de animale

Detalii

16.

Asociaţia Crescătorilor de taurine Boloteşti

Apărarea intereselor crescătorilor de animale

Detalii

17.

Asociaţia  Crescătorilor de taurine Jariştea

Apărarea intereselor crescătorilor de animale

Detalii

18.

Asociaţia Crescătorilor de taurine Odobeşti

Apărarea intereselor crescătorilor de animale

Detalii

19

Asociaţia de dezvoltare şi reprezentare a agricultorilor din Vrancea

Apărarea intereselor producătorilor agricoli

Detalii

20.

Asociaţia ,, Vie – vin Plaiurile Tifeştilor,, Ţifeşti

Promovarea viticulturii locale

Detalii

21.

Asociaţia  Viticolă ,, Podgoreanul,, Slobozia Bradului

Promovarea viticulturii locale

Detalii

22.

Asociaţia ,,Pomicola Dumitreşti ,, Dumitreşti

Apărarea intereselor cultivatorilor de pomi şi arbuşti fructiferi şi promovarea pomiculturii locale

Detalii

23.

Asociatia comunala a Grupului de Producatori ,,Mesteacanul,comuna Vizantea – Livezi, sat Mesteacanul, judetul Vrancea

Apărarea intereselor Crescatorilor de  ovinelor, caprine, bovinelor si porcinelor

Detalii


Grupuri de producători

Uniunea de Ramură pentru cooperativele viti-vinicole

Documente necesare infiinţării formelor asociative