Comuna Ploscuteni – Demonstratie practica

COMUNICAT DE PRESĂ

Camera Agricolă Judeţeană  Vrancea prin Camera Agricola Locala Homocea , in comuna Ploscuteni, comuna aferenta camerei locale, au  organizat o Demonstratie practica in teren la lotul demonstrative a domnului  Toni  Dobos cu tema :

 • ,,Cultura legumelor in spatii protejate – tomate”
 • ,,Modernizarea exploatatiei prin fonduri europene”

Demonstratia practica a avut loc vineri 24 mai 2013, ora 10:00 in comuna Ploscuteni la tinerii fermieri Toni Dobos si care s-a instatat ca tanar fermier in agricultura prin masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri si Radu Ciprian care a accesat un proiect pe masura 141- Sprijinirea fermelor de semisubzistenta si au participat reprezentantii Camerei Agricole Judetene Vrancea: Dir. adjunct Eugen Cristea, ing. Carmen Popescu consilier in cadrul Compartimentului extensie consultanta si promovarea formelor asociative si al Camerelor Agricole Locale Homocea si Boghesti : ing. Chirila Romel si ing. Chirila Mariana.

Au participat ca invitaţi : reprezentanţii consiliului local din comuna Ploscuteni,  fermieri,  potentiali beneficiari ai Fondurilor structurale  si fermieri care au accesat proiecte pe masurile din FEADR masura 112 si 141  pentru modernizarea exploatatiei.

Au fost prezentate proiectele model de modernizare a exploatatiei agricole prin fonduri structurale masura 112 legume in spatii protejate si masura 141 – livada si vita de vie plantatii tinere :

 1. Proiectul de modernizare a exploatatiei legumicole si pomicole :  achizitii, constructii spatii protejate.
 2. Tehnologia de cultura a tomatelor in spatii protejate si plantatiilor de pomi fructiferi ( mar, cires, par, etc) si viei de vie pentru struguri de masa.
 3. Marja bruta – calcul economic la tomate, cires, par si struguri de masa
 4. Buget de venituri si cheltuieli
 5. Piata de desfacere
 6. Constituirea unei cooperative legumicole pentru valorificarea legumelor si fructe proaspete si/sau procesarea lor

   

  Responsabil mass media – Consilier Carmen Popescu