Compartimentul juridic, resurse umane

Responsabil: jurist Soare Ana Maria

Compartimentul juridic, resurse umane si centru de informare si comunicare are urmatoarele atributii:

 1. reprezinta institutia ca parte procesuala, in fata instantelor judecatoresti, in baza delegatiei de imputernicire semnata de directorul executiv;
 2. elaboreaza si intocmeste actiuni procedurale in litigiile in care Camera Agricola Judeteana Vrancea este parte ;
 3. tine, in registrul special constituit in acest scop, evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti in care institutia este parte, pastrand dosarele in deplina siguranta si arhivandu-le potrivit dispozitiilor legale ;
 4. formuleaza cererile de chemare in judecata pentru cauzele in care institutia este vatamata in drepturile si in interesele sale sau trebuie sa recupereze sume de bani ;
 5. vizeaza pentru legalitate si elaboreaza opinii juridice la solicitarea compartimentelor din cadrul institutiei in legatura cu modul de solutionare a litigiilor in care institutia este parte, propunand masurile care se impun ;
 6. raspunde la cererile, petitiile, scrisorile persoanelor fizice si juridice, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, in masura in care acestea privesc litigii aflate pe rolul instantelor de judecata in care institutia este parte ;
 7. avizeaza pentru legalitate toate actele si documentele elaborate in cadrul institutiei care privesc contracte, proceduri interne, dispozitii ale conducatorului institutiei, etc. Avizul de legalitate este un aviz pentru conformitate cu procedurile legale in vigoare. In cazul in care exista obiectiuni, consilierul care avizeaza actul sau documentul respectiv trebuie sa formuleze in scris aceste obiectiuni si sa le inainteze conducatorului institutiei ;
 8. elaboreaza documente adaptate de promovare, difuzare si informare a populatiei din mediul rural care desfasoara activitati agricole, piscicole si silvice privind procesul de integrare si practicile agricole europene (importanta, responsabilitatea, criterii, norme de calitate, legislatia UE si legislatia romaneasca armonizata cu cea europeana) ;
 9. elaboreaza referate de specialitate pentru fundamentarea proiectelor de dispozitii ;
 10. acorda consultanta de specialitate conducerii institutiei si compartimentelor functionale la cererea acestora;
 11. gestionarea fondurilor internationale.