Compartimentul resurse umane

Responsabil: jurist Soare Ana Maria

Compartimentul resurse umane are urmatoarele atributii:

 • resurse umane :
 1. intocmeste documentele necesare pentru incadrari, promovari, etc., pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al institutiei, cu respectarea prevederilor legale in materie ;
 2. realizeaza lucrarile necesare pentru ocuparea functiilor vacante in regim de functie publica si in regim contractual si efectueaza lucrarile de secretariat ale comisiilor de examinare si comisiilor de solutionare a contestatiilor, potrivit prevederilor legale ;
 3. colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici in activitatea de gestionare  curenta a resurselor umane si a functiilor publice ;
 4. tine evidenta fiselor de post si sistematizeaza, semestrial sau de cate ori este cazul, modificarile aduse fiselor de post ale personalului sau dispozitiilor prin care s-au stabilit anumite sarcini ;
 5. propune directorului executiv initierea de proiecte de hotarari pentru modificarea si actualizarea prezentului regulament ;
 6. tine evidenta numarului de posturi aferent functiilor publice stabilite prin statul nominal de personal si  al defalcarii acestora pe categorii de clase, grade si precum si in functie de natura competentelor – de conducere si de executie ;
 7. asigura, la solicitarea Consiliului Judetean Vrancea, intocmirea formalitatilor privind modificarea si actualizarea organigramei, a numarului total de posturi, si a statului de functii ;
 8. elibereaza, la cerere, adeverinte privind calitatea de salariat, vechimea in munca, contributia la asigurarile de sanatate, drepturile de natura salariala ;
 9. intocmeste, elibereaza si vizeaza legitimatii de serviciu si urmareste recuperarea lor la plecarea din institutie a personalului care a beneficiat de acestea ;
 10.      asigura consultanta de specialitate directorului executiv ;
 11. tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale, a concediilor de studii, a concediilor fara plata pentru interese personale aprobate, precum si a absentelor nemotivate ;