Compartimentul relatii publice si comunicare

Responsabil: Dragoi Constantin

Cu atributii :

Compartimentul relatii publice si comunicare are urmatoarele atributii :

 1. dezvolta un sistem coerent si structurat de relatii cu presa si cu publicul, potrivit atributiilor institutiei si in conformitate cu Legea nr. 554/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ;
 2. initiaza, organizeaza si coordoneaza actiuni destinate promovarii si comunicarii activitatilor specifice sau de imagine ale institutiei prin intermediul mijloacelor de comunicare in masa ;
 3. saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, transmite catre site-ul propriu www.cameraagricolavn.ro si Presa locala si nationala dar si Relatii Publice al Consiliului Judetean si Ministerului Agriculturii si Dezavoltarii Rurale – compartiment exetensie, consultanta si formare profesionala , informatii referitoare la principalele evenimente si activitati de profil care urmeaza sa aiba loc in judet, in perioada imediat urmatoare, si pe in scopul mediatizarii acestora;
 4. lunar, sau ori de cate ori este nevoie, intocmeste si transmite catre Compartimentul Relatii Publice al Consiliului Judetean Vrancea si Ministerului Agriculturii si Dezavoltarii Rurale – compartiment exetensie, consultanta si formare profesionala un raport referitor la numarul si continutul materialelor publicistice aparute in mass-media locala cu privire la activitatea institutiei ;
 5. acceseaza zilnic site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentiei de Plati si Interventii in Agricultura,  preia informatiile nou aparute referitoare la activitatea de consultanta agricola, legislatie specifica, norme si proceduri tehnice etc. si le dirijeaza spre factorii de resort din cadrul institutiei ;
 6. realizeaza si asigura publicarea buletinului informativ al Camerei Agricole Judetene Vrancea care cuprinde informatii de interes public comunicate din oficiu, conform legii ;
 7. primeste si inregistreaza solicitarile privind informatiile de interes public si le evalueaza primar pentru a stabili daca informatiile solicitate sunt informatii comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces ;
 8. tine evidenta scrisorilor de solicitare a informatiilor de interes public si a altor informatii, precum si evidenta raspunsurilor la acestea, potrivit legii ;
 9. asigura machetele formularelor-tip ale cererilor referitoare la informatiile de interes public si ale scrisorilor de raspuns la aceste solicitari ;
 10. organizeaza instruiri pe teme de comunicare, mediatizeaza si popularizeaza activitatile de consultanta agricola, instruire si formare profesionala in presa scrisa si audio-vizuala la nivel judetean ;
 11. asigura prin procedura on-line(internet) utilizarea chestionarelor statistice electronice, in scopul completarii datelor statistice solicitate Consiliul Judetean Vrancea si Ministerul Agriculturii si Dezavoltarii Rurale – compartiment exetensie, consultanta si formare profesionala ;
 12. asigura constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentel rezultate din activitatea de profil ;
 13. asigura confidentialitatea datelor prelucrate sau la care are acces ;
 14. indeplineste si alte atributii stabilite de conducerea institutiei si prevazute de legislatia in vigoare;
 15. gestionarea fondurilor internationale.