Compartimentul instruire si pregatire profesionala

Responsabil: ing. Adina FUSARU

 Compartimentul  instruire si pregatire profesionala are urmatoarele atributii :

  1. organizeaza cursuri de calificare, instruire si specializare a producatorilor agricoli prin casele agronomului, institutii de invatamant, institutii de cercetare agricola, agenti economici din agricultura sau din alte domenii, dupa caz;
  2. participa la elaborarea planul judetean de servicii de consultanta agricola, si asigura       aplicarea acestuia;
  3. intocmeste planul judetean de formare profesionala, pe baza solicitarilor si a  prognozelor, cu consultarea Consiliului Judetean si Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – compartiment extensie, consultanta si formare profesionala.
  4. furnizeaza formare profesionala de specialitate, în colaborare cu institutiile    specializate, publice sau private;
  5. elaboreaza si transmite Consiliului Judetean si Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii    Rurale – compartiment extensie, consultanta si formare profesionala,  programul anual de masuri privind activitatile de instruire, perfectionare si formare profesionala in functie de nevoile identificate în teritoriu;
  6. intocmeste documentatia necesara pentru aprobarea cursurilor de instruire, calificare si specializare conform prevederilor legale care reglementeaza finantarea actiunilor de consultanta si formare profesionala destinate agricultorilor
  7. organizeaza activitatea de implementare a programelor de pregatire profesionala in domeniile agriculturii, silviculturii, pisciculturii si dezvoltarii rurale;
  8. Gestionarea fondurilor internationale.