Compartimentul extensie, consultanta si promovare forme asociative

Responsabil:  ing. Carmen POPESCU

Compartimentul extensie, consultanta si promovare forme asociative are urmatoarele atributii :

 1. asigura colectarea, prelucrarea si difuzarea informatiilor privind aplicarea programelor de finantare nationala, europene si internationale din responsabilitatea sa si a instrumentelor de interventie pe piata, de care agricultorii pot beneficia;
 2. asigura difuzarea informatiilor spre Camerele Agricole Locale ;
 3. acorda consultanta tehnica si economica pe domenii de specialitate;
 4. promoveaza în randul fermierilor formele asociative (modul de organizare, avantajele asocierii, sprijinul guvernamental acordat grupurilor de producatori, etc.);
 5. acorda informatii privind legislatia nationala, normele europene, alte aspecte tehnice si juridice pe care agricultorii trebuie sa le respecte, precum si îndrumarea în vederea alinierii la aceste norme;
 6. disemineaza rezultatele cercetarii stiintifice cu utilitate pentru producatori, utilizand publicatii scrise si baza de date informatice;
 7. elaboreaza planul judetean de servicii de consultanta agricola, cu consultarea Consiliului Judetean si Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – compartiment extensie , consultanta si formare profesionala si asigura aplicarea acestuia;
 8. asigura informare si consultanta agricola pentru lucratorii din domeniile agriculturii si conexe;
 9. sprijina organizarea si consolidarea formelor asociative si a filierelor pe produs;
 10. asigura asistenta tehnica de specialitate tuturor persoanelor care desfasoara activitati în domeniile agricole si conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne si a metodelor noi de conducere a fermelor;
 11. sustin si asigura activitatea de inovare în domeniul asistentei tehnice acordate agricultorilor si identifica noi surse de finantare;
 12. asigura asistenta tehnica la intocmirea documentatiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri nationale sau europene;
 13. organizeaza seminare, simpozioane, targuri, expozitii si manifestari stiintifice de profil;
 14. se implica în promovarea produselor si serviciilor din domeniile agriculturii si conexe, inclusiv a produselor locale si a celor ecologice;
 15. colaboreaza cu institutiile din domeniul cercetarii agricole în scopul cresterii competitivitatii agriculturii si cercetarii aplicative;
 16. implementeaza standardele minime de calitate si standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;
 17. contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor si planurilor specifice domeniilor de competenta cu consultarea Consiliului Judetean si Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – compartiment extensie, consultanta si formare profesionala;
 18. Sprijin in omologarea produselor traditionale;
 19. Gestionarea fondurilor internationale.