Compartimentul elaborare, implementare si evaluare proiecte

Responsabil:  ing. Ionel DRAMBA

Compartimentul elaborare, implementare si evaluare proiecte are urmatoarele atributii :

 1. mobilizeaza cu prioritate resursele umane si logistice necesare de care dispune atât la nivel judetean cât si la nivel local pentru a sprijini producatorii agricoli in elaborarea de proiecte de investitii in vederea constituirii fermelor familiale;
 2. participa la elaborarea planul judetean de servicii de consultanta agricola, cu consultarea Consiliului Judetean si Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – compartiment extensie, consultanta si formare profesionala si asigura aplicarea acestuia;
 3. asigura asistenta tehnica la intocmirea documentatiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri nationale sau europene;
 4. implementeaza standardele minime de calitate si standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;
 5. contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor si planurilor specifice domeniilor de competenta, cu consultarea Consiliului Judetean si Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – compartiment extensie, consultanta si formare profesionala.
 6. elaboreaza modele cadru de proiecte in toate domeniile agricole pentru obtinerea de finantare pe dezvoltare rurala si in special pentru finantare din fonduri nationale sau europene;
 7. dezvolta legaturi de colaborare cu unitati bancare si cu unitati specializate de garantare a creditelor;
 8. identifica potentialii beneficiari din fonduri nationale sau europene;
 9. monitorizeaza stadiul de implementare a proiectelor, tine evidenta  beneficiarilor si potentialilor beneficiari care au depus sau vor depune proiecte;
 10. acorda cu prioritate informatii si consultanta celor interesati pentru întocmirea proiectelor;
 11. dezvolta legaturi de colaborare cu sucursalele teritoriale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu unitati bancare si cu institutii specializate de garantare a creditelor;
 12. gestionarea fondurilor internationale.