Arhiva categoriei: Stiri din presa

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la informaţiile apărute în spaţiul public în ultimele zile, Daniel Dumitru Botănoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, face următoarele precizări:

„Akram Shhaideh, cel care deţine funcţia de director al cabinetului propriu din cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a fost ales de mine pentru a-mi fi colaborator deoarece are o experienţă importantă în deschiderea pieţelor pentru exportul ovinelor. Domnul Shhaideh cunoaşte bine realităţile agriculturii româneşti lucrând, de asemenea, pe acest segment între anii 2013-2014, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Akram Shhaideh are două doctorate absolvite în România – unul în domeniul economic, în cadrul “Academiei de Ştiinţe Economice” şi cel de-al doilea în domeniul agronomiei – în cadrul „Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti”.

Ţin să precizez faptul că alegerea colaboratorilor îmi aparţine întru totul şi am convingerea că decizia pe care am luat-o va ajuta Ministerul Agriculturii la îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul Programului de Guvernare”

INFORMARE DE PRESĂ

INFORMARE DE PRESĂ

Miercuri, 26 iulie, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a susținut o conferință de presă privind rezultatele studiului comparativ la produse alimentare susceptibile de dublu standard. Alături de domnia sa s-au aflat reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Materialul prezentat la conferința de presă poate fi accesat mai jos:

Cadrul Legislativ

Cadrul Legislativ de Înfiinţare pentru Camera Agricolă Judeţeană Vrancea

 1. În conformitate cu H.G. nr. 1609/16.12.2009 privind înfinţarea camerelor agricole judeţene prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţeană aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Constultanţă Agricolă, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 art.117 litera E, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărării nr.4 a Consiliului Judeţean Vrancea din 29 ianuarie 2010, s-a înfiinţat Camera Agricolă Judeţeană Vrancea; instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Vrancea şi coordonarea tehnico-metodologică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
 2. Conform Hotărârii nr. 57 a Consiliului Judeţean Vrancea din 19.07.2012 , director coordonator la Camera Agricolă Judeţeană Vrancea este domnul inginer Pupăză Neculai. Conform Hotărârii nr. 58 a Consiliului Judeţean Vrancea din 19.07.2012 , director adjunct la Camera Agricolă Judeţeană Vrancea este domnul economist Cristea Eugen.
 3. Colectivul Camerei Agricole Judeţene Vrancea are 21 de specialişti, din care: agronomi, silvicultori, economişti, jurişti, horticultori, zootehnişti şi alţii.
  Camera Agricolă Judeţeană Vrancea are în subordine 19 de Camere Agricole Locale (CAL-uri) în următoarele localităţi: Milcovul, Dumitreşti, Măicăneşti, Tulnici, Străoane, Mera, Homocea, Bogheşti, Adjud, Panciu, Ţifeşti, Jariştea, Vărteşcoiu, Suraia, Băleşti, Urecheşti, Slobozia Bradului, Gugeşti, Paltin şi comunele arondate.
 4. Atribuţiile Camerei Agricole Judeţene Vrancea sunt următoarele:
  • formare profesională adulţi, asigură cursuri de calificare în meserii agricole : lucrător în gospodăria agroturistică, lucrător în cultura plantelor, lucrător în creşterea animalelor, pomicultor, viticultor, mecanizator, apicultor şi cursuri de instruire cu fermierii în domeniile : protecţia mediului, agricultură ecologică etc.
  • asigură  informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii  şi conexe;
  • sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe  produs;
  • asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară  activităţi în domeniile agricole şi conexe, în aplicarea tehnologiilor agricole  moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
  • asigură asistenţă tehnică în elaborarea şi implementarea proiectelor cu sprijin financiar din fonduri naţionale şi europene;
  • organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;
  • se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice;
  • asigură avize consultative în vederea obţinerii atestatului şi carnetului de producători pentru fermieri, conform Legii 145/2014;
  • asigură asistenţă tehnică şi elaborează proiecte pentru amenajamente pastorale, conform OUG. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi H.G. 1064/2013 privind normele metodologice pentru aplicarea OUG. nr. 34/2013;
  • asigură asistenţă tehnică de specialitate în elaborarea caietului de sarcini pentru omologarea produselor tradiţionale.

Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de:
· creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;
· crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

OBIECTIVELE submăsurii 7.2
· Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;
· Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;

BENEFICIARII:
· Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
· ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school);

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:
· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEneratoare de profit și nu va depăși:
– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;
– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.
• 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro

Puteți consulta mai jos o variantă consultativă a fișei de prezentare a acestei submăsuri, sub rezerva modificării acesteia în urma aprobării Comisiei Europene a variantei finale a PNDR 2014 – 2020.

Intalnire intre pomicultori din Romania si Olanda

Marti 25 noiembrie 2014, la Focsani, a avut loc o intalnire intre pomicultori autohtoni si reprezentantii unor firma de profil din Olanda. In cadrul acestei intalniri au fost prezentate tehnologii de ultimul tip, utilizate in Olanda si nu numai. Va invitam sa vizualizati cateva fotografii efectuate cu acest prilej.

INFORMARE DE PRESĂ

Miercuri, 22 octombrie, ora 11:00, Virgil Laurenţiu Găman, Secretarul General al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Peter Tamas Nagy – Secretar de Stat în cadrul instituției vor participa la conferinţa de presă de lansare atârgului internaţional de produse şi echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii şi zootehniei – INDAGRA 2014.

Evenimentul va avea loc în cadrul Centrului de Presă ROMEXPO.