Arhiva categoriei: Informații de interes general

Fisa fermierului

Vă invităm să completați următorul document, care va fi utilizat pentru crearea unei baze de date a exploatațiilor și a fermierilor, în vederea ușurării activităților de promovare a Programelor de Dezvoltare Rurala.

 
 • Prezentul document este completat de către fermier,liber consimțit și nu atrage obligații din partea acestuia. Documentul va fi utilizat pentru crearea unei baze de date a exploatațiilor și a fermierilor, în vederea ușurării activităților de promovare a Programelor de Dezvoltare Rurala și de implementare a proiectelor cu finanțare Națională și Europeană. Documentul are regim de confidențialitate, reprezentând relația de parteneriat dintre fermier și CAJ Vrancea.
 

A.DATE GENERALE

 • Nr. de animale deținute în cadrul gospodăriei sau fermei

 

B.ACTIVITĂȚI FINALIZATE ȘI PREVIZIUNI VIITOARE

  1.Consultanță/consiliere și/sau asistență tehnică acordată

 • Dacă este cazul, includeți informații despre consultanța primită:
  - data consultanței;
  - domeniul - viticultură, pomicultură, etc.
 • 2. Activități de informare/instruire la care a participat sau dorește să participe

 • Includeți informații legate de activitățile de informare la care ați participat (data, tema prezentată) sau la care doriți să participați.
 • 3. Cursuri de formare profesională finalizate sau solicitate

 • Specificați informații despre cursurile la care ați participat sau pe care doriți să le efectuați:
  - domeniu (ex: curs autorizat de tip: agricol, horticol, zootehnic);
  - meserie (ex: agricultor în culturi de câmp, pomicultor, lucrător în creșterea animalelor);
  - durata cursului;
 

Verificare