Camerele Agricole Locale (CAL)

Atributiile Camerelor Agricole Locale

Camerele Agricole Locale  functioneaza fara personalitate juridica în structura Camerei Agricole Judetene Vrancea, sunt subordonate Directorului executiv si îndeplinesc urmatoarele atributii:

 1. indruma comunitatea rurala privind masurile si activitatile cuprinse în strategia si programele nationale, europene si internationale de dezvoltare;
 2. îsi desfasoara activitatea pe baza unui program de activitati specific zonei, aprobat de conducerea Camerei Agricole Judetene;
 3. întocmesc lunar un raport de activitate si fac propuneri pentru buna implementare a programelor;
 4. identifica potentialii beneficiari ai programelor de dezvoltare agricola si rurala, îi asista în elaborarea si implementarea proiectelor si întocmesc baza de date a acestora;
 5. identifica potentialii beneficiari ai finantarilor din fonduri externe si îndruma posibilii beneficiari spre institutiile abilitate ;
 6. asigura implicarea si participarea activa a grupurilor tinta în activitatile de extensie si consultanta la nivel comunal;
 7. sprijina prin activitati de animare si cele specifice consultantei, organizarea si functionarea formelor asociative ale producatorilor agricoli;
 8. transmit la nivel judetean constrângerile si problemele aparute, care nu pot fi abordate la nivel comunal, împreuna cu propunerile de solutii;
 9. participa cu specialistii lor la programele de instruire si pregatire profesionala;
 10. colaboreaza în realizarea obiectului de activitate, cu precadere, cu formele asociative din domeniul agricol, precum si cu consiliile locale, unitatile de învatamânt si cercetare;
 11. identifica potentialii participanti la cursurile de formare profesionala si instruire, alcatuind o baza de date cu acestia;
 12. organizeaza si desfasoara cursuri practice de instruire de scurta durata cu producatorii agricoli
 13. organizeaza si realizeaza studii si analize în vederea identificarii nevoilor de materiale informative de specialitate pentru producatorii agricoli;
 14. identifica problemele producatorilor agricoli si acorda nemijlocit asistenta tehnica în cadrul fermelor respective;
 15. acorda sprijin producatorilor pentru procurarea de material genetic de calitate, în concordanta cu specificul productiei;
 16. gestionarea fondurilor internationale;
 17. sprijin in omologarea produselor traditionale.

Personalul Camerelor Agricole Locale  îsi desfasoara activitatea de consultanta agricola pe raza mai multor localitati.