Cadrul Legislativ

Cadrul Legislativ de Înfiinţare pentru Camera Agricolă Judeţeană Vrancea

 1. În conformitate cu H.G. nr. 1609/16.12.2009 privind înfinţarea camerelor agricole judeţene prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţeană aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Constultanţă Agricolă, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 art.117 litera E, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărării nr.4 a Consiliului Judeţean Vrancea din 29 ianuarie 2010, s-a înfiinţat Camera Agricolă Judeţeană Vrancea; instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Vrancea şi coordonarea tehnico-metodologică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
 2. Conform Hotărârii nr. 57 a Consiliului Judeţean Vrancea din 19.07.2012 , director coordonator la Camera Agricolă Judeţeană Vrancea este domnul inginer Pupăză Neculai. Conform Hotărârii nr. 58 a Consiliului Judeţean Vrancea din 19.07.2012 , director adjunct la Camera Agricolă Judeţeană Vrancea este domnul economist Cristea Eugen.
 3. Colectivul Camerei Agricole Judeţene Vrancea are 21 de specialişti, din care: agronomi, silvicultori, economişti, jurişti, horticultori, zootehnişti şi alţii.
  Camera Agricolă Judeţeană Vrancea are în subordine 19 de Camere Agricole Locale (CAL-uri) în următoarele localităţi: Milcovul, Dumitreşti, Măicăneşti, Tulnici, Străoane, Mera, Homocea, Bogheşti, Adjud, Panciu, Ţifeşti, Jariştea, Vărteşcoiu, Suraia, Băleşti, Urecheşti, Slobozia Bradului, Gugeşti, Paltin şi comunele arondate.
 4. Atribuţiile Camerei Agricole Judeţene Vrancea sunt următoarele:
  • formare profesională adulţi, asigură cursuri de calificare în meserii agricole : lucrător în gospodăria agroturistică, lucrător în cultura plantelor, lucrător în creşterea animalelor, pomicultor, viticultor, mecanizator, apicultor şi cursuri de instruire cu fermierii în domeniile : protecţia mediului, agricultură ecologică etc.
  • asigură  informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii  şi conexe;
  • sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe  produs;
  • asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară  activităţi în domeniile agricole şi conexe, în aplicarea tehnologiilor agricole  moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
  • asigură asistenţă tehnică în elaborarea şi implementarea proiectelor cu sprijin financiar din fonduri naţionale şi europene;
  • organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;
  • se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice;
  • asigură avize consultative în vederea obţinerii atestatului şi carnetului de producători pentru fermieri, conform Legii 145/2014;
  • asigură asistenţă tehnică şi elaborează proiecte pentru amenajamente pastorale, conform OUG. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi H.G. 1064/2013 privind normele metodologice pentru aplicarea OUG. nr. 34/2013;
  • asigură asistenţă tehnică de specialitate în elaborarea caietului de sarcini pentru omologarea produselor tradiţionale.