Prezentare

Cadrul Legislativ de Înfiinţare pentru Camera Agricolă Judeţeană Vrancea

 1.  În conformitate cu H.G.1609/16.XII.2009 privind  înfiinţarea camerelor agricole judeţene prin reorganizarea oficiilor/centrelor  de consultanţă agricolă judeţene aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de  Consultanţă Agricolă, a legii administraţiei publice locale nr. 215/2001  art.117 litera e. , republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a  Hotărârii nr. 4 a Consiliului Judeţean Vrancea din 29 ianuarie 2010 se înfiinţează Camera Agricolă Judeţeană  Vrancea, instituţie publică  descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean  Vrancea şi coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.
 2. Conform  Hotărârii  nr. 57 a Consiliului Judeţean Vrancea din 19.07.2012 , director coordonator la Camera Agricolă  Judeţeană Vrancea este domnul inginer Pupăză Neculai. Conform Hotărârii  nr. 58 a Consiliului Judeţean Vrancea din 19.07.2012 , director adjunct la Camera Agricolă  Judeţeană Vrancea este domnul economist Cristea Eugen.
 3. În 14 comune s-au înfiinţat Camerele Agricole Locale :  Homocea, Bogheşti, Adjud, Panciu, Ţifeşti, Jariştea, Vârteşcoiu, Focşani,  Suraia, Băleşti, Urecheşti, Slobozia Bradului, Gugeşti şi Paltin care au  specialişti ce sunt la  dispoziţia  producătorilor agricoli cu informaţii şi consultanţă de specialitate.
 4. Atribuţiile principale ale  Camerei Agricole Judeţene Vrancea sunt  următoarele :
 • formare profesională în meserii agricole : lucrător în gospodăria agroturistică, lucrător în cultura planterlor, lucrător în creşterea animalelor, pomicultor, viticultor, tractorist;
 • asigură  informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii  şi conexe;
 • sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe  produs;
 • asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară  activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole  moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
 • asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea  fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau  europene;
 • organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;
 • se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice.